Om selskap

Produksjonsselskapet Seggio Century Co. Ltd. ble etablert i Korea i 2005. Gjennom årene har forskning og produktutvikling og kundenes tillit gitt selskapet ”Heat Plus” mulighet for å skape et godt produkt, og utvidet eksportmarkedet til å omfatte land som Tyskland, Japan, Kina, USA, Canada, Australia, Tsjekkia, Slovakia, Polen, Litauen, Latvia, Estland, Russland, Ukraina, Usbekistan, Hviterussland, Kirgisistan, Hong Kong. Vi holder for tiden på med å utvide aktiviteten i Norge.

”Heat Plus” er ikke interessert i en rask og kortsiktig fortjeneste. I en raskt skiftende verden er det nødvendig å vurdere den miljømessige og økologiske betydning, selskapet er derfor fokusert på en ny type oppvarmingsutstyr og produksjonen av dette.

Omdømme

Verdien av merkevare og omdømme er ikke skapt i løpet av kort tid. I løpet av de siste 7 årene har Seggio Centuri opparbeidet unik spesifikk kunnskap og erfaring til å fortsette å være i samsvar med regelverk og kundenes ønsker. I dag er ”Heat Plus” det beste koreanske oppvarmingssystem med stabil drift og brannsikkerhet tilpasset for gulvvarme.

Verdier som vi følger

Vår visjon for fremtiden er at vi først og fremst skal ta vare på våre kunder og holde høy kvalitet på våre produkter. Basert på vår kunnskap og praktisk erfaring, prøver vi å skape et selskap som holder en høy kvalitet på ledelse, avansert teknologi og å være en pålitelig tjenesteleverandør.

Seggio Century eksporterer til hele verden

Takket være høy kvalitet og holdbarhet har ”Heat Plus” fått eksportmarkeder i mer enn 20 land over hele verden. Spesielt høy anerkjennelse for den høye kvaliteten og holdbarheten til folieoppvarming har vi  oppnådd i Japan, og nå er vi de eneste eksportører av produktet i Japan.