Monteringsteknologi

Utstyr og materialer for den teknologisk riktige montasje av  “Heat Plus” varmefolie finner dere hos oss:

 • Reflekterende underlag
 • Beskyttende overflatelag (der det er stor sannsynlighet av mekaniske skader)
 • Butyl ,hydro og elektrisk isolerende tape.
 • El.isolasjonstape.
 • Termostat.

For installasjon av„Heat Plus“ varmefolie:

 • Bindemiddel/lim – sterk vedheft, isolasjon i gulvet.
 • Lodding jern – ledninger loddet til hinnen.
 • Tenger munnstykker – leder isolasjon fjerning.
 • Tilkoblingsledninger – folie forbindelse med termostat (velg stoppede ledninger).
 • OPP (orientert polypropylen) tape – sømmen mellom folie og isolerende materialer selfangst.

„Heat Plus“ varmefolie kan plasseres under ulike gulvtype – parkett, laminat, linoleum, tepper, fliser, betonggulv og lignende.

Det er meget stor betydning ved installasjonsmåter i forhold til om installasjonen vil skje i et tørt eller vått miljø.

For enkelhets skyld, denne delen vil presentere de vesentlige installasjonskravene.

Ved behov kan du bestille installasjonstjenester hos oss.

SIKKERHETSKRAV

Gjør deg kjent med disse sikkerhetskrav før installasjonsoppstart og iverksettelse av Heat Plus system i drift.

FORBUDT

Installasjonsarbeid ved temperatur lavere enn 0 ° C og luftfuktighet over 70%.
Bruk av termisk isolasjon med aluminium eller annen metallfolie.
Legging av varmefolie på ekspandert polystyren, mineralull og andre lignende termiske isolatorer, samt tepper med langt hår, tepper, madrasser, store plysj leker og andre elementer som kan „lukke” varme.
Bøying av varmfolie 5 cm seksjon på 90 ° eller opp til en dreievinkel.
Plassering av varmefolie oppå hverandre eller overlappende.
Bruk av spiker eller avkapping av varmefolie på ikke markert steder. Avskjæringskanter skal isoleres på begge sider.
Plassering over varmefolie massive møbler.
Klipping på umerket steder.

Tillatte lengder av en folietape ved bredde på:

Det er forbudt

 • koble til varmesystemet uten at el.kontakter og varmefolie avkjæringspunkter er isolert, å koble til systemet varmefolie rullet inn i en rull;
 • installere varmefolie nær til skorsteinen, ovn eller andre lignende varme enheter;
 • koble termostater med mindre kapasitet enn nødvendig;
 • reparere, velikeholde termostat uten at spenning ble koblet av;
 • slå på varmeanlegget Heat Plus før betongen  eller fliselim er ikke  helt tørr;
 • slå på oppvarmingssystem før overflaten blir follig tørr der det var overskyttet  stor vannmengde under eller på varmeelementet.